Breadcrumbs Image

Vedenie a pedagógovia

Riaditeľka školy: Mgr. Andrea Kristeľová  - štatutár

Pedagogickí zamestnanci školy:

1. triedaMgr. Zuzana Ličková
Laura Hollá (pedagogický asistent)
2. triedaMgr. Renáta Hajduková
Bc. Ivanka Nemčeková (pedagogický asistent)
3. triedaMgr. Michaela Vicianová
Lucia Lendvorská (pedagogický asistent)
4. triedaMgr. Ingrid Luptáková
Bc. Viera Kočišová (pedagogický asistent)


Nepedagogickí zamestnanci školy:

Logopedická starostlivosťMgr. Daniela Lendvorská

Školský psychológ