Breadcrumbs Image

Vedenie a pedagógovia

Riaditeľka školy: Mgr. Andrea Kristeľová  - štatutár

Pedagogickí zamestnanci školy:

1. triedaMgr. Zuzana Ličková
Laura Hollá (pedagogický asistent)
2. triedaMgr. Renáta Hajduková
Bc. Ivanka Nemčeková (pedagogický asistent)
3. triedaMgr. Michaela Vicianová
Lucia Lendvorská (pedagogický asistent)
4. triedaMgr. Ingrid Luptáková
Bc. Viera Kočišová (pedagogický asistent)


Nepedagogickí zamestnanci školy:

Logopedická starostlivosťMgr. Daniela Lendvorská

Školský psychológ

Zo života našej školy

 Pomoc hasičov pri pandémii

Pomoc hasičov pri pandémii

Moje ľudské práva

Moje ľudské práva

Rúcanie májov

Rúcanie májov

Svetový deň včiel

Svetový deň včiel

Ukáž spravodajstvo...


Realizované projekty

plagat projekty
plagat projekty