Breadcrumbs Image

Vedenie a pedagógovia

Riaditeľka školy: Mgr. Andrea Kristeľová  - štatutár

Pedagogickí zamestnanci školy:

1. triedaMgr. Zuzana Ličková
Laura Hollá (asistent učiteľa)
2. triedaMgr. Renáta Hajduková
Bc. Ivanka Nemčeková (asistent učiteľa)
3. triedaMgr. Eva Kuzmová
Bc. Viera Kočišová  (asistent učiteľa)
4. triedaMgr. Michaela Vicianová
Lucia Lendvorská (asistent učiteľa)
5. triedaMgr. Ingrid Kováčová
Lucia Lendvorská (asistent učiteľa)


Nepedagogickí zamestnanci školy:

Logopedická starostlivosťMgr. Daniela Lendvorská

Školský psychológ

Zo života našej školy

Pekári

Pekári

Enviromentálna vychádzka

Enviromentálna vychádzka

Vlastivedná vychádzka - učíme sa vonku [video]

Vlastivedná vychádzka - učíme sa vonku [video]

Deň mlieka

Deň mlieka

Ukáž spravodajstvo...


Aktuálne realizované projekty

plagat projekty