Breadcrumbs Image

Vedenie a pedagógovia

Mgr. Andrea Kristeľová riaditeľka školy
Ing. Denisa Kalmárová vedúca ekonomicko - hospodárskeho úseku
Mgr. Andrea Herková pedagogický asistent
Bc. Viera Kočišová pedagogický asistent
Bc. Laura Hollá pedagogický asistent
Bc. Ivana Nemčeková pedagogický asistent
Katarína Petrovská vychovávateľka