Breadcrumbs Image

Vedenie a pedagógovia

Riaditeľka školy: Mgr. Andrea Kristeľová  - štatutár

Pedagogickí zamestnanci školy:

1. triedaMgr. Zuzana Ličková
Laura Hollá (pedagogický asistent)
2. triedaMgr. Renáta Hajduková
Bc. Ivanka Nemčeková (pedagogický asistent)
3. triedaMgr. Michaela Vicianová
Lucia Lendvorská (pedagogický asistent)
4. triedaMgr. Ingrid Luptáková
Bc. Viera Kočišová (pedagogický asistent)


Nepedagogickí zamestnanci školy:

Logopedická starostlivosťMgr. Daniela Lendvorská

Školský psychológ

Zo života našej školy

Záhrada, ktorá učí

Záhrada, ktorá učí

 Záver školského roka 2020/2021

Záver školského roka 2020/2021

Regionálna vychádzka Bzovík

Regionálna vychádzka Bzovík

Železný muž

Železný muž

Ukáž spravodajstvo...


Aktuálne realizované projekty

plagat projekty