Breadcrumbs Image

Vedenie a pedagógovia

Riaditeľka školy: Mgr. Andrea Kristeľová  - štatutár

Pedagogickí zamestnanci školy:

1. triedaMgr. Zuzana Ličková
Laura Hollá (asistent učiteľa)
2. triedaMgr. Renáta Hajduková
Bc. Ivanka Nemčeková (asistent učiteľa)
3. triedaMgr. Eva Kuzmová
Bc. Viera Kočišová  (asistent učiteľa)
4. triedaMgr. Michaela Vicianová
Lucia Lendvorská (asistent učiteľa)
5. triedaMgr. Ingrid Kováčová
Lucia Lendvorská (asistent učiteľa)


Nepedagogickí zamestnanci školy:

Logopedická starostlivosťMgr. Daniela Lendvorská

Školský psychológ

Zo života našej školy

 Záver školského roka 2020/2021

Záver školského roka 2020/2021

Regionálna vychádzka Bzovík

Regionálna vychádzka Bzovík

Železný muž

Železný muž

Železná žena

Železná žena

Ukáž spravodajstvo...


Aktuálne realizované projekty

plagat projekty