Breadcrumbs Image

Vedenie a pedagógovia

Riaditeľka školy: Mgr. Andrea Kristeľová  - štatutár

Pedagogickí zamestnanci školy:

VC Mgr. Ingrid Kováčová
Mgr. Zuzana Ličková (asistent učiteľa)
IVP 1Mgr. Renáta Hajduková
Bc. Ivanka Nemčeková (asistent učiteľa)
IVP 2Mgr. Eva Kuzmová
Bc. Viera Kočišová  (asistent učiteľa)
1. triedaMgr. Michaela Vicianová
Laura Hollá (asistent učiteľa)
2. triedaMgr. Margita Jakubčová
Laura Hollá (asistent učiteľa)
ŠKDKatarína Petrovská
Výchovný poradcaMgr. Eva Kuzmová
Vedúca MOMgr. Ingrid Kováčová


Nepedagogickí zamestnanci školy:

Logopedická starostlivosťMgr. Daniela Lendvorská

Školský psychológ

Zo života našej školy

Záver školského roka 2019/2020

Záver školského roka 2019/2020

 Jún v škole

Jún v škole

Zima v ŠKD

Zima v ŠKD

Železný muž

Železný muž

Ukáž spravodajstvo...


Aktuálne realizované projekty

plagat projekty