Breadcrumbs Image

Spravodajstvo

Pozvánka na vianočné trhy
Pozvánka na vianočné trhy


Vianoce - Karacsony
Vianoce - Karacsony


Mikuláš
Mikuláš


Pošta
Pošta


Výtvarná súťaž
Výtvarná súťaž


 Výsadba stromčeka
Výsadba stromčeka


Mesiac úcty k starším
Mesiac úcty k starším


Spoločné čítanie
Spoločné čítanie


Drogová prevencia
Drogová prevencia


Zážitkové učenie dejepisu
Zážitkové učenie dejepisu


Týždeň zdravej výživy
Týždeň zdravej výživy


Regionálna vychádzka - Podzámčok
Regionálna vychádzka - Podzámčok


Účelové cvičenie na Vartovke
Účelové cvičenie na Vartovke


Jeseň - netradičné hodiny výtvarnej výchovy
Jeseň - netradičné hodiny výtvarnej výchovy


 Výchovný koncert - finančná gramotnosť
Výchovný koncert - finančná gramotnosť


Aktuálne realizované projekty

plagat projekty