Breadcrumbs Image

Denisa Kalmárová

„Jediný spôsob, ako robiť skvelú prácu, je milovať to, čo robíte.“

Vyštudovala som Ekonomickú univerzitu Fakultu podnikového manažmentu v Bratislave. Moje najkrajšie pracovné roky sa spájajú s Obchodnou akadémiou v Modrom Kameni, kde som pôsobila ako učiteľka odborných ekonomických predmetov. Osud ma však zavial do kráľovského Mesta Krupina, kde sa začal písať môj nový osobný aj pracovný život. Našla som tu nielen súkromnú, ale aj pracovnú rodinu.