Breadcrumbs Image

Andrea Herková

Nad výberom vysokej školy som dlho neuvažovala. Keďže ma to vždy ťahalo k deťom, ich výchove a vzdelávaniu, začala som študovať na Trnavskej univerzite v Trnave, bakalársky odbor predškolská inkluzívna pedagogika. Ďalej som pokračovala v magisterskom štúdiu na Katolíckej univerzite v Ružomberku, odbor špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých.

Na našej škole som začala pracovať v roku 2012 prevažne so žiakmi s PAS a žiakmi s ŤMP. Som rada, že môžem pracovať v tejto výnimočnej škole jedinečných detí a v kolektíve úžasných pedagógov.