Breadcrumbs Image

Aktivity školský rok 2023/2024

Deň Zeme - súťaž
Deň Zeme - súťaž

Pri príležitosti Dňa Zeme sa naši žiaci zapojili do výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásilo Centrum voľného času Domček Krupina na tému "MOJA PLANÉTA ZEM"....


Divadelné dielne
Divadelné dielne

Počas divadelných dielní, ktoré organizovalo Podpolianske osvetové stredisko, nás navštívila herečka z divadla JGT Zvolen Iveta Marcineková. Žiakov zapájala do rôznych aktivít, počas ktorých hravou formou podporovala dob...


Svetový deň umenia
Svetový deň umenia

Tohtoročný Svetový deň umenia sme venovali mexickej maliarke Fride Kahlo. Naši žiaci si urobili vlastnú vernisáž a zobrazili portrét Fridy rôznymi technikami. Odfotiť sme sa mohli aj s Fridou, ktorú nám zahrala Miška Spo...


Dopravné ihrisko
Dopravné ihrisko


Súťaž v prednese poézie a prózy
Súťaž v prednese poézie a prózy

V našej škole sa po dlhej dobe uskutočnila súťaž v prednese poézie a prózy. Žiaci nás svojím prednesom zaviedli do sveta básničiek a tajomných príbehov, ktoré sme s veľkých záujmom počúvali. Každý žiak za odmenu získal k...


Železný muž a Železná žena
Železný muž a Železná žena

Už po šiesty krát sa na našej škole uskutočnila súťaž Železný muž a Železná žena. Žiaci súťažili v rôznych vytrvalostných a silových disciplínach. Titul Železný muž za rok 2024 získal Peter Ľupták a Železnou ženou sa sta...


Svetový deň Downovho syndromu
Svetový deň Downovho syndromu

Už 18. rokov si pripomíname 21. marca Svetový deň Downovho syndrómu....


Návšteva pekárne
Návšteva pekárne

Naše kroky tentokrát zaviedli do Pekárne Bzovík. Už pred vchodom nás spolu s p. Zuzkou Molnárovou privítala krásna vôňa čerstvo napečeného chleba....


Exkurzia SOŠOaS Krupina
Exkurzia SOŠOaS Krupina

Žiaci druhého stupňa dnes absolvovali exkurziu v dielňach SOŠOaS Krupina. Vynovenými priestormi nás previedol Ing. Ján Svitka....


Farebný týždeň
Farebný týždeň

Našou pravidelnou školskou súťažou je farebný týždeň. Tento rok sme sa zamerali nie len na farby, ale aj na tvary a doplnky....


Cukrárska výroba
Cukrárska výroba

Dnes sme navštívili SOŠOaS Krupina. Pani majsterka OV Alena Kaufmanová nám ukázala vynovené priestory školy....


 Valentín
Valentín

Sviatok všetkých zaľúbených. Už tradične sa u nás zapájame do súťaže o najkrajšiu Valentínku....


Karneval
Karneval


Vyhodnotenie 1. polroka
Vyhodnotenie 1. polroka


Mikuláš
Mikuláš


Realizované projekty


plagat projekty eyof 2022 plagat projektu site na mieru
plagat projekty
plagat projekty