Breadcrumbs Image

Rada školy

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy, záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.


Rada školy pri Špeciálnej základnej škole v Krupine pracuje v tomto zložení:

Predseda rady školy: Ing. Denisa Kalmárová - zástupca nepedagogických zamestnancov

Členovia:   

  • Bc. Ivanka Nemčeková – zástupca pedagogických zamestnancov
  • Martina Klimková – zástupca rodičov
  • Gabriela Poništová - zástupca rodičov
  • Mgr. Pavol Kuka – zástupca zriaďovateľa
  • Bc. Viera Kočišová - zástupca pedagogických zamestnancov
  • Mgr. Oľga Búryová - zástupca zriaďovateľa

Rada školy sa stretáva v tomto zložení 4-krát ročne podľa plánu, ktorý vypracuje predseda RŠ.

Riešila úlohy, ktoré sú prínosom pre prácu a činnosť školy. Presadzujú záujmy žiakov, pedagógov a ostatných zamestnancov školy.

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Štatút rady školy 115 kB [pdf]

Zo života našej školy

 Pomoc hasičov pri pandémii

Pomoc hasičov pri pandémii

Moje ľudské práva

Moje ľudské práva

Rúcanie májov

Rúcanie májov

Svetový deň včiel

Svetový deň včiel

Ukáž spravodajstvo...


Realizované projekty

plagat projekty
plagat projekty