Breadcrumbs Image

Voľné pracovné miesta

Špeciálna základná škola Krupina

Voľné pracovné miesto:  učiteľ/ka základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Termín nástupu: 01.09.2023


Kvalifikačné predpoklady:

§ 1 odst. 1) písmeno a) príloha č. 1 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- kópia- doklad o vzdelaní
- podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o  

  ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

-  čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti

 

Iné požiadavky:

Pracovný pomer na dobu určitú od 1.9.2023 do 31.8.2024 s možnosťou predĺženia; platové zaradenie: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe, kladný vzťah k deťom, schopnosť pracovať v tíme, flexibilita, kreativita, zodpovednosť, znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet), bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť na výkon práce, ovládanie štátneho jazyka.

 

Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Kristeľová, riaditeľka školy 
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať do 30.07.2023:
- poštou na adresu:     Špeciálna základná škola, Partizánska 26, 963 01 Krupina
- mailom na adresu:  
szskrupina@hotmail.sk
                                   Predmet: výberové konanie

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
10. 07. 2023  volne pracovne miesta 133 kB [pdf]

Zo života našej školy

Farebný týždeň

Farebný týždeň

Cukrárska výroba

Cukrárska výroba

 Valentín

Valentín

Karneval

Karneval

Ukáž spravodajstvo...


Realizované projekty


plagat projekty eyof 2022 plagat projektu site na mieru
plagat projekty
plagat projekty