Breadcrumbs Image

Voľné pracovné miesta

Špeciálna základná škola Krupina

Voľné pracovné miesto:  učiteľ/ka základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Termín nástupu: 01.09.2023


Kvalifikačné predpoklady:

§ 1 odst. 1) písmeno a) príloha č. 1 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- kópia- doklad o vzdelaní
- podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o  

  ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

-  čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti

 

Iné požiadavky:

Pracovný pomer na dobu určitú od 1.9.2023 do 31.8.2024 s možnosťou predĺženia; platové zaradenie: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe, kladný vzťah k deťom, schopnosť pracovať v tíme, flexibilita, kreativita, zodpovednosť, znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet), bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť na výkon práce, ovládanie štátneho jazyka.

 

Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Kristeľová, riaditeľka školy 
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať do 30.07.2023:
- poštou na adresu:     Špeciálna základná škola, Partizánska 26, 963 01 Krupina
- mailom na adresu:  
szskrupina@hotmail.sk
                                   Predmet: výberové konanie

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
10. 07. 2023  volne pracovne miesta 133 kB [pdf]