Breadcrumbs Image
img02

Vitajtev našej škole

základné informácie o nás

Špeciálna základná škola v Krupine je štátna špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským. Zriaďovateľom je Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici. Svoje poslanie plní už 74 rokov a tvorí pevnú súčasť mesta Krupina. Je umiestnená v centre mesta a disponuje krásnym školským areálom.

Riaditeľka - Mgr. Andrea Kristeľová

Nové v našej škole

naše aktivity

Učíme sa s poznávaním nášho okolia

  • 20.6.2024

Ocko nášho žiaka pán Lalík nám pripravil zážitkové učenie na Krupinakej priehrade. Vyskúšali sme si rôzne techniky rybárčenia, ako napríklad...

Čítať článok

Detský kultúrny festival základných škôl

  • 06.6.2024

Naši žiaci sa zúčastnili na úžasnom detskom kultúrnom festivale základných škôl okresu Krupina s názvom MY, DETI...

Čítať článok

Potulky okolím Krupiny

  • 22.5.2024

V rámci dňa pohybu sme sa vybrali na vychádzku do blízkeho okolia Krupiny. Naša prvá zastávka viedla ku kováčovi, ktorý nám ukázal ako sa...

Čítať článok

Deň Zeme - súťaž

  • 02.5.2024

Pri príležitosti Dňa Zeme sa naši žiaci zapojili do výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásilo Centrum voľného času Domček Krupina na tému "MOJA PLANÉTA ZEM"....

Čítať článok

Divadelné dielne

  • 29.4.2024

Počas divadelných dielní, ktoré organizovalo Podpolianske osvetové stredisko, nás navštívila herečka z divadla JGT Zvolen Iveta Marcineková. Žiakov zapájala do rôznych aktivít, počas ktorých hravou formou podporovala dob...

Čítať článok

Svetový deň umenia

  • 17.4.2024

Tohtoročný Svetový deň umenia sme venovali mexickej maliarke Fride Kahlo. Naši žiaci si urobili vlastnú vernisáž a zobrazili portrét Fridy rôznymi technikami. Odfotiť sme sa mohli aj s Fridou, ktorú nám zahrala Miška Spo...

Čítať článok

Skvelí učitelia

So žiakmi pracuje tím špeciálnych pedagógov (psychopédov, somatopédov), pedagogických asistentov, vychovávateľka ŠKD.

Kreatívne hodiny

Víziou školy je naďalej poskytovať špeciálno-pedagogickú edukáciu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Aktívna výučba

Cieľom školy je dobre pripraviť školu na službu žiakom a rodičom. Víziou školy je naďalej poskytovať špeciálno-pedagogickú edukáciu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Moderné prostredie

Škola žiakom ponúka príjemné prostredie, zrekonštruované detské ihrisko, uzavretý školský pozemok a špecializované učebne.

Pozrite si fotografie z našej školy