Breadcrumbs Image

Renáta Hajduková

Prvé neštandardné osudy detí ma zasiahli počas pôsobenia v detskom domove, hoci už predtým som inklinovala k takejto práci. Vyštudovala som Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ  na Pedagogickej fakulte v Nitre a Učiteľstvo pre špeciálne školy na UK v Bratislave.

Absolvovala som kvalifikačné vzdelávanie z anglického jazyka, 1. atestáciu z matematiky a 2. zo slovenského jazyka. Zúčastňujem sa aktualizačných a inovačných vzdelávaní. Som koordinátor finančnej gramotnosti. Počas základnej školy a gymnázia vo Zvolene som sa venovala gymnastike. Teraz už len rekreačne lyžujem a plávam. Rada si pozriem kvalitný futbal, hokej a tenis. V škole pracujem so žiakmi s poruchami autistického spektra, downovým syndrómom, ľahkým, stredným, ťažkým a viacnásobným postihnutím od prípravného až končiaci ročník.

Vážim si, že pani riaditeľka a rodičia mi prejavili dôveru a zverili deti i počas pobytov v škole v prírode a lyžiarskych kurzov. Uznanie patrí i mojim kolegyniam, ktoré ma inšpirujú a pomáhajú i pri mimoškolských aktivitách. Najväčšou oporou mi je rodina. S manželom najviac lásky venujeme jedinému synovi, no jej dostatok mi zostáva i pre ostatné deti. Však koľko jej človek dá, toľko sa mu vráti.