Breadcrumbs Image

Viera Kočišová

Moje životné smerovanie ma viedlo k štúdiu špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých na Katolíckej  univerzite  v Levoči.

Osud to zariadil za mňa, že som sa ocitla v Krupine. Mala som to šťastie, že som sa od septembra 2014  zamestnala v milej, malej škole. Venujem sa tu deťom, ktoré to potrebujú, ako asistentka učiteľa. Som obklopená blízkymi ľuďmi, ktorých vnímam ako širšiu rodinu. 

Tá moja vlastná, to je trojlístok – ja, manžel a syn. Mám rada hudbu, tanec, spev a všetkých ľudí dobrej vôle.