Breadcrumbs Image

Katarína Petrovská

Veľká rodina bola vždy mojím snom a stala sa aj skutočnosťou. Svoje povolanie som si vysnívala už ako dieťa, keď som kočíkovala deti susediek na sídlisku. Svoju lásku som najprv venovala 20 rokov  deťom v Detskom domove  Cerovo. Táto práca si vyžadovala doplniť moje pedagogické vzdelanie o špeciálnu pedagogiku, ktorú som študovala na Pedagogickej a sociálnej akadémii v Leviciach. 

Od roku 2006 som začala pracovať na našej škole ako asistentka učiteľa. V súčasnosti sa teším z práce s deťmi v školskom klube detí.

Mojou prioritou je rodina, zdravie, spokojnosť okolo mňa.