Breadcrumbs Image

Snoezelen

Snoezelen je multisenzorícká špeciálne navrhnutá miestnosť, v ktorej sa pomocou zvukových a svetelných pomôcok, vôní a hudby nielen upokojím, ale i napredujem. Snoezelen je miestnosť, v ktorej sa cítim bezpečne, mám slobodu voľby a zároveň sa rozvíjam.

V našom sloezelene pracujú vyškolení pedagogickí pracovníci. Pozitívne vplýva na osoby s vývinovými poruchami, s mentálnym, telesným, alebo viacnásobným postihnutím, s poruchami autistického spektra, poruchami správania a učenie.

Zo života našej školy

 Pomoc hasičov pri pandémii

Pomoc hasičov pri pandémii

Moje ľudské práva

Moje ľudské práva

Rúcanie májov

Rúcanie májov

Svetový deň včiel

Svetový deň včiel

Ukáž spravodajstvo...


Realizované projekty

plagat projekty
plagat projekty