Breadcrumbs Image

Snoezelen

Snoezelen je multisenzorícká špeciálne navrhnutá miestnosť, v ktorej sa pomocou zvukových a svetelných pomôcok, vôní a hudby nielen upokojím, ale i napredujem. Snoezelen je miestnosť, v ktorej sa cítim bezpečne, mám slobodu voľby a zároveň sa rozvíjam.

V našom sloezelene pracujú vyškolení pedagogickí pracovníci. Pozitívne vplýva na osoby s vývinovými poruchami, s mentálnym, telesným, alebo viacnásobným postihnutím, s poruchami autistického spektra, poruchami správania a učenie.

Zo života našej školy

Vianočná besiedka

Vianočná besiedka

Mikuláš

Mikuláš

Máte doma starý nepotrebný mobil?

Máte doma starý nepotrebný mobil?

Náš týždeň

Náš týždeň "Hovorme o jedle"

Ukáž spravodajstvo...


Realizované projekty


plagat projekty eyof 2022 plagat projektu site na mieru
plagat projekty
plagat projekty