Breadcrumbs Image

Canisterapia s LUCKOU

Deti má psík motivovať k lepším výsledkom v škole a majú ho za odmenu. Plnením úloh so psíkmi si deti zlepšujú rôzne vedomosti a zručnosti. Tiež sa učia ako sa ku psíkom správať. Nenásilne ich motivujú pracovať s pamäťou a celkovo ich podnecujú k väčšej duševnej a fyzickej aktivite a komunikácii s okolitým svetom.

Ukážky canisterapie:

Zo života našej školy

Vianočný stromček želaní

Vianočný stromček želaní

Vianočná besiedka

Vianočná besiedka

Pozvánka na vianočnú besiedku

Pozvánka na vianočnú besiedku

Mikuláš u nás v škole

Mikuláš u nás v škole

Ukáž spravodajstvo...


Realizované projekty

plagat projektu site na mieru
plagat projekty
plagat projekty