Breadcrumbs Image

Laura Hollá

Bakalárske štúdium som ukončila na UKF v Nitre v odbore Pedagogika a vychovávateľstvo. Na špeciálnej základnej škole pracujem od roku 2016, ako asistentka učiteľa. Moja práca asistenta je špecifická v tom, že každé dieťa je iné a  každé potrebuje inú pomoc.

Niektoré deti potrebujú, aby im asistent pomáhal viac, iné potrebujú pomôcť menej. Všetko záleží od problémov, ktoré dieťa má. Asistent učiteľa je ako most medzi žiakom, s ktorým pracuje a ďalšími žiakmi v triede.  Počas mojej praxe som asistovala zväčša žiakom s poruchou autistického spektra, preto moje ďalšie vzdelávania boli smerované k tejto téme. Snažím sa žiakov motivovať, poháňať vpred a porozumieť im.

Medzi moje mimo vyučovacie aktivity patrí tvorba školských videí, fotografií a ich publikovanie.