Breadcrumbs Image

Ivana Nemčeková

V roku 2006 ma kroky osudu priviedli do malej špeciálnej školy v Krupine, ktorá sa neustále transformuje, mení a žije svojimi žiakmi. Popri zamestnaní som si dokončila bakalárske štúdium na PF, UMB v Banskej Bystrici v odbore vychovávateľstvo. Cez metodické centrum som si doplnila vzdelanie o oblasť špeciálnej pedagogiky. Od začiatku pracujem na pozícii asistenta učiteľa, kde sa venujem hlavne žiakom so stredným a ťažkým stupňom postihnutia, žiakom s DS, PAS a viacnásobne postihnutým žiakom. 

Absolvovala som vzdelávací kurz pre prácu v multisenzorickej učebni Snoezelen, ktorú sme vybudovali v našej škole a u žiakov je veľmi obľúbená. V poslednom čase sa čoraz viac vzdelávame vonku, hlavne v našej krásnej záhrade a preto sa zúčastňujem rôznych kurzov učenia vonku. Mám rada svoju prácu a novú silu čerpám v prírode, na vychádzkach so psom a na koni.