Breadcrumbs Image

Zuzana Ličková

Som rodáčka z Krupiny. V malom, celkom nenápadnom meste sa nachádza jedna krásna, ešte menšia škola. Áno, hovorím o našej Špeciálnej základnej škole, v ktorej mám tú česť pracovať od roku 2008.

 V tomto roku som ukončila štúdium na vysokej škole Univerzity Komenského v Bratislave s odborom Pedagogika mentálne postihnutých a učiteľstvo pre špeciálne školy. Svoje vzdelanie som si rozšírila o prvú atestáciu a vzdelávania zamerané na prácu  detí s poruchou autistického spektra a autizmom. V Regionálnom centre ÚĽUV v Banskej Bystrici som absolvovala kurz hrnčiarskej výroby, ktorej sa u nás s deťmi venujem. 

Som mamkou dvoch úžasných detí ale za svoje považujem aj tie, s ktorými trávim dennodenne čas v škole. Vždy ma to ťahalo pracovať s trošku „inými“ ale výnimočnými deťmi, ktoré mi dávajú neskutočnú energiu a posúvajú ma osobnostne vpred. Snažím sa okrem vedomostí vštepovať do detí aj úctu k sebe, svojim spolužiakom a teší ma, že im môžem odovzdať aj kúsok mojej osobnosti. Mojou prioritou v práci je aby sa deti v škole cítili dobre a dôverovali mi. Na dôvere staviam celú svoju prácu s nimi. Pracujem prevažne s deťmi s autizmom a môžem hrdo povedať, že vo svojej triede sa cítim ľúbená, čo si veľmi vážim.