Breadcrumbs Image

Železný muž

Ani chlapci sa nedali zahanbiť  a o titul "Železný muž" zabojovalo 9 žiakov.  V šiestich disciplínach najviac bodov a titul "Železný muž" nakoniec získal Kevin Molnár. Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme.

Priložené fotografie