Breadcrumbs Image

Železná žena

Aj tento školský rok si naše žiačky zmerali svoje sily a súťažili o titul „Železná žena“. V piatich disciplínach najlepšie obstála a titul „Železná žena“ získala Sofia Kováčová. Srdečne blahoželáme všetkým súťažiacim.

Priložené fotografie