Breadcrumbs Image

Železná žena

Aj tento školský rok si naše žiačky zmerali svoje sily a súťažili o titul „Železná žena“. V piatich disciplínach najlepšie obstála a titul „Železná žena“ získala Sofia Kováčová. Srdečne blahoželáme všetkým súťažiacim.

Priložené fotografie

Zo života našej školy

 Záver školského roka 2020/2021

Záver školského roka 2020/2021

Regionálna vychádzka Bzovík

Regionálna vychádzka Bzovík

Železný muž

Železný muž

Železná žena

Železná žena

Ukáž spravodajstvo...


Aktuálne realizované projekty

plagat projekty