Breadcrumbs Image

Vystúpenie pre seniorov

Žiaci našej školy spríjemnili chvíle klientom a zamestnancom  DSS Svetlo Krupina a DD a DSS Krupina. Predstavili sme sa im s programom ku dňu rodiny, ktorým sme ich myšlienkami, spomienkami, spevom ale i pekným slovom chceli vrátiť o niekoľko rokov späť. Zaspomínať si na dni mladosti a tešiť sa z každodenných radostí, či už z krásneho dňa, z úsmevu, zo všetkých tých maličkostí, ktoré robia svet krajším. 

Želáme vám veľa zdravia a životného optimizmu. 

Priložené fotografie