Breadcrumbs Image

Valentín

Sviatok všetkých zaľúbených. Už tradične sa u nás zapájame do súťaže o najkrajšiu Valentínku. Do tvorby sa zapojili všetci žiaci a tie najkrajšie boli odmenené. Svoje Valentínky môžu žiaci ďalej podarovať niekomu, na kom im záleží a majú ho radi. Ale samozrejme, že im to nemáme dávať najavo len dnes. 

Priložené fotografie