Breadcrumbs Image

Svetový deň umenia

Tohtoročný Svetový deň umenia sme venovali mexickej maliarke Fride Kahlo. Naši žiaci si urobili vlastnú vernisáž a zobrazili portrét Fridy rôznymi technikami. Odfotiť sme sa mohli aj s Fridou, ktorú nám zahrala Miška Spodniaková. V krátkosti nám porozprávala o jej živote a tvorbe.

Priložené fotografie

Zo života našej školy

Deň Zeme - súťaž

Deň Zeme - súťaž

Divadelné dielne

Divadelné dielne

Svetový deň umenia

Svetový deň umenia

Dopravné ihrisko

Dopravné ihrisko

Ukáž spravodajstvo...


Realizované projekty


plagat projekty eyof 2022 plagat projektu site na mieru
plagat projekty
plagat projekty