Breadcrumbs Image

Spoločné čítanie

Čítanie s porozumením

Žiaci prvého stupňa si spolu prečítali krátke básničky a potom hádali podľa textu obrázky kvietkov. Žiaci druhého stupňa si vypočuli krátky úryvok z článku „Pri studničke“, ktorý potom spolu rozobrali a ešte raz prečítali. Nakoniec si vypracovali pracovný list k danému textu.

Priložené fotografie

Zo života našej školy

Zima v ŠKD

Zima v ŠKD

Železný muž

Železný muž

Železná žena

Železná žena

Prevencia šikanovania

Prevencia šikanovania

Ukáž spravodajstvo...


Aktuálne realizované projekty

plagat projekty