Breadcrumbs Image

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

Vážení rodičia, milí žiaci!

Pozývame Vás na slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024, ktoré sa uskutoční dňa 4.9.2023 (pondelok) o 8.00 hod.

Školský klub detí začne svoju činnosť od 5.9.2023 (utorok).

Program prvého školského dňa :

7:30 - 8:00 - príchod žiakov do školy

8:10 – 8:20 - príhovor riaditeľky školy

8:20 – 10:00 - práca triednych učiteľov so žiakmi

10:00 - odchod žiakov zo školy, obed nebude