Breadcrumbs Image

Rovesnícke, zážitkové vyučovanie

Deti si vyskúšali rovesnícke, zážitkové vyučovanie. Na spolužiakoch si vyskúšali nadobudnuté vedomosti o ľudskom tele, zistili aká ťažká je práca zdravotníkov a u mladších spolužiakov sa snažili odbúrať  strach z lekárov. Vyskúšali si rôzne situácie 
v ktorých sa môžu vyskytnúť, či už ako pacienti, alebo tí, ktorí sa snažia pomôcť, či dokonca zachrániť život. Išlo im to výborne.
Priložené fotografie