Breadcrumbs Image

Ponožková výzva 2021 - Downov syndróm [video]Ponožková výzva 2021

Aj tento rok sme si dňa 21. marca pripomenuli Svetový deň Downovho syndrómu. Účelom tohto dňa je zvýšiť povedomie verejnosti o DS. V tento deň si preto na každú nohu obúvame ponožky, ktoré na prvý pohľad spolu nesúvisia. Tým dávame najavo, že si uvedomujeme odlišnosť týchto ľudí, ale aj to, že ich podporujeme a chápeme ich inakosť.