Breadcrumbs Image

Ponožková výzva 2021 - Downov syndróm [video]Ponožková výzva 2021

Aj tento rok sme si dňa 21. marca pripomenuli Svetový deň Downovho syndrómu. Účelom tohto dňa je zvýšiť povedomie verejnosti o DS. V tento deň si preto na každú nohu obúvame ponožky, ktoré na prvý pohľad spolu nesúvisia. Tým dávame najavo, že si uvedomujeme odlišnosť týchto ľudí, ale aj to, že ich podporujeme a chápeme ich inakosť. 

Zo života našej školy

Týždeň

Týždeň "Hovorme o jedle"

Jesenné fotenie

Jesenné fotenie

Jeseň nás baví

Jeseň nás baví

Výroba hlinených výrobkov v našej škole

Výroba hlinených výrobkov v našej škole

Ukáž spravodajstvo...


Realizované projekty

plagat projekty
plagat projekty