Breadcrumbs Image

Poďme sa hrať

V piatok nás navštívili priatelia z Osvetového centra v Banskej Bystrici. Pod vedením herca zo zvolenského divadla sme sa zahrali množstvo hier a aktivít na tému „Poďme sa hrať“. Žiaci sa aktívne zapájali a prežili sme spoločne príjemné chvíle. 

Priložené fotografie