Breadcrumbs Image

Oznam pre rodičov

Riaditeľka školy v súlade s § 150, ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

POSKYTUJE

dňa 14.9.2023 žiakom školy riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.