Breadcrumbs Image

Oznam pre rodičov

Vážení rodičia, 

26. 10. 2020 opäť došlo k prerušeniu vyučovania žiakov 2. stupňa na škole. Dovoľujeme si Vás upozorniť na niekoľko skutočností a požiadať Vás o spoluprácu.

Vzdelávanie Vašich detí považujeme za veľmi potrebné. Došlo ale k situácii, kedy Vaše deti, vzhľadom na preventívne opatrenia súvisiace s ochorením COVID 19, do školy chodiť nemôžu. Vyučovanie pokračuje, ale inou, tzv. dištančnou formou (vzdelávanie  doma).

Vaše deti budú dostávať úlohy alebo tlačené pracovné listy. Pracovné listy budú zamerané na opakovanie prebratého učiva a Vaše deti iste nebudú mať ťažkosti s ich vypracovaním.

Nesmie ale nastať situácia, že Vaše deti prestanú pracovať. 

Podľa individuálnych možností a podmienok v rodine začíname vyučovanie RANNÝM KRUHOM cez aplikáciu ZOOM, prípadne videočetom cez fb skupinu triedy, telefonickým spojením.

Obraciame sa na Vás so žiadosťou, aby ste dozreli na to, že sa Vaše dieťa bude denne doma venovať školským povinnostiam.

Pracovné listy, ktoré nám Vaše deti vrátia budú riadne vyhodnotené.

V priebehu domáceho vyučovania Vám budeme poskytovať pomoc a podporu. 

Prostredníctvom facebookovej stránky triedy, aplikácie ZOOM, telefonickým spojením, budeme s vaším dieťaťom DENNE komunikovať v určenom čase. Osobné stretnutia budú prebiehať za dodržania hygienických zásad len v prípade, že budú nato vytvorené možnosti.  

Ďakujeme.

Zo života našej školy

Svetový deň - pohybom k zdraviu

Svetový deň - pohybom k zdraviu

Ponožková výzva 2021 - Downov syndróm [video]

Ponožková výzva 2021 - Downov syndróm [video]

Deň Zeme

Deň Zeme

Vianoce

Vianoce

Ukáž spravodajstvo...


Aktuálne realizované projekty

plagat projekty