Breadcrumbs Image

Ocenenie žiačky vo výtvarnej súťaži

Žiačka Diana Hakelová prevzala dňa 13. 09. 2019 ocenenie vo výtvarnej súťaži, ktorú organizovala Komisia pre prácu s mládežou pri Územnej organizácii Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v spolupráci s ORHaZZ Zvolen. Dianka získala špeciálnu cenu komisie. 

Priložené fotografie