Breadcrumbs Image

Ocenenie žiačky vo výtvarnej súťaži

Žiačka Diana Hakelová prevzala dňa 13. 09. 2019 ocenenie vo výtvarnej súťaži, ktorú organizovala Komisia pre prácu s mládežou pri Územnej organizácii Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v spolupráci s ORHaZZ Zvolen. Dianka získala špeciálnu cenu komisie. 

Priložené fotografie

Zo života našej školy

Zima v ŠKD

Zima v ŠKD

Železný muž

Železný muž

Železná žena

Železná žena

Prevencia šikanovania

Prevencia šikanovania

Ukáž spravodajstvo...


Aktuálne realizované projekty

plagat projekty