Breadcrumbs Image

Noc v škole

Prvá zážitková noc v škole, podporená v grantovej výzve Nadácie SSP, priniesla našim žiakom nezabudnuteľné zážitky v podobe neformálneho zážitkového učenia sa. Žiaci zažili prvý tanečný workshop so skúsenou lektorkou ľudového tanca Magdou Slúkovou a 2 mladými tanečníčkami folklórneho súboru Vartášik v Krupine. Zažili lampiónový sprievod nočným mestom. Hudobný koncert mladých muzikantov zo Sielnice nás roztancoval.

Zakončili sme to tombolou, kde každý vyhráva. Spolu s našimi žiakmi prežili s nami nezabudnuteľné chvíle aj mladí študenti, ktorí sa v budúcich profesiách stretnú s podobnými deťmi ako sú tie naše.

Ďakujeme Nadácii SPP, ktorá nám umožnila prepojiť rôzne inštitúcie a komunity v našom meste. Celková výška podpory bola 2500 €.

Priložené fotografie