Breadcrumbs Image

Netradičný začiatok školského roka

Slávnostné otvorenie nového školského roka 2020/2021 sa uskutočnilo 2. septembra 2020. Bolo netradičné, žiaci prežili svoj prvý školský deň po prázdninách v triedach so svojimi triednymi pani učiteľkami a pedagogickými asistentkami. Niektorí žiaci a všetci zamestnanci školy prišli do školy v rúškach. Netradične sa nekonal ani príhovor pani riaditeľky na školskom dvore, nakoľko rodičia nemali v tento deň prístup do budovy školy. Všetkým žiakom, učiteľom, zamestnancom školy i rodičom prajeme veľa úspechov a pozitívnych zážitkov.

Priložené fotografie