Breadcrumbs Image

Netradičné vyučovanie - vlastiveda

Do popredia sa aj v našej škole dostáva outdoorové vyučovanie.  Takto sa žiaci učili vlastivedu v školskej záhrade. 

Priložené fotografie