Breadcrumbs Image

Mesiac úcty k starším

Október – mesiac úcty k starším

Do školského klubu prišla vzácna návšteva, Gabikine staré mamy Anička a Julka, spolu s tetou Magduškou. Gabika im prečítala básničku „Moja babka pletie, pletie“ a spolu si zaspievali pesničku „Bol raz jeden malý psíček“. Aktivitu  ukončili vyhotovením pozdravu pre babku a dedka. Ďakujeme za návštevu. 

Priložené fotografie

Zo života našej školy

Zima v ŠKD

Zima v ŠKD

Železný muž

Železný muž

Železná žena

Železná žena

Prevencia šikanovania

Prevencia šikanovania

Ukáž spravodajstvo...


Aktuálne realizované projekty

plagat projekty