Breadcrumbs Image

Drogová prevencia

Drogová prevencia

Aktívnou účasťou do pripravených aktivít sa aj naši žiaci zapojili do Európskeho týždňa boja proti drogám. Ich cieľom na prvom stupni bolo „prehĺbiť znalosti o pôsobení alkoholu tesne po pití v následných hodinách“ a vysvetliť žiakom prečo nesmú piť šoféri a deti. Aktivity žiakov druhého stupňa boli zamerané na schopnosť formulovať a prezentovať svoj názor, uviesť argumenty podporujúce stanovisko škodlivosti užívania drog. 

Priložené fotografie