Breadcrumbs Image

Drogová prevencia

Drogová prevencia

Aktívnou účasťou do pripravených aktivít sa aj naši žiaci zapojili do Európskeho týždňa boja proti drogám. Ich cieľom na prvom stupni bolo „prehĺbiť znalosti o pôsobení alkoholu tesne po pití v následných hodinách“ a vysvetliť žiakom prečo nesmú piť šoféri a deti. Aktivity žiakov druhého stupňa boli zamerané na schopnosť formulovať a prezentovať svoj názor, uviesť argumenty podporujúce stanovisko škodlivosti užívania drog. 

Priložené fotografie

Zo života našej školy

Pozvánka na vianočné trhy

Pozvánka na vianočné trhy

Vianoce - Karacsony

Vianoce - Karacsony

Mikuláš

Mikuláš

Pošta

Pošta

Ukáž spravodajstvo...


Aktuálne realizované projekty

plagat projekty