Breadcrumbs Image

Divadelné dielne

Počas divadelných dielní, ktoré organizovalo Podpolianske osvetové stredisko, nás navštívila herečka z divadla JGT Zvolen Iveta Marcineková. Žiakov zapájala do rôznych aktivít, počas ktorých hravou formou podporovala dobré vzťahy a priateľstvá. Na záver žiakom prečítala rozprávku, ktorá všetkých rozosmiala.

Priložené fotografie