Breadcrumbs Image

Deň Zeme - súťaž

Pri príležitosti Dňa Zeme sa naši žiaci zapojili do výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásilo Centrum voľného času Domček Krupina na tému "MOJA PLANÉTA ZEM". Žiaci vytvorili rôzne 3D modely Zeme na danú tému. Za svoju snahu boli ocenení výtvarnými pomôckami, ktoré môžu využiť na svoju ďalšiu realizáciu. 

Priložené fotografie