Breadcrumbs Image

Canisterapia

Canisterapia je spôsob terapie, ktorý využíva pozitívne pôsobenie psa na zdravie človeka. Zdravie je definované (podľa WHO-Svetová zdravotnícka organizácia) ako stav psychickej, fyzickej a sociálnej pohody.

Prispieva k rozvoju motoriky, komunikačných schopností, orientácie v priestore, stimuluje zrakové, sluchové či hmatové podnety, podporuje myslenie aj predstavivosť.

Kladie dôraz predovšetkým na riešenie problémov psychologických, citových a sociálno-integračných. Pôsobenie na fyzické zdravie človeka zahrňuje motivačnú zložku k rehabilitácii a povzbudenie imunity prostredníctvom psychiky.

Canisterapia sa uplatňuje hlavne ako pomocná (podporná) psychoterapeutická metóda pri riešení rôznych situácií, kedy iné metódy zlyhávajú alebo ich nemožno použiť. Napríklad pri naväzovaní kontaktu s ťažko komunikujúcimi pacientmi a pri práci s:

  • emocionálne poškodenými a citovo deprimovanými deťmi
  • autistickými deťmi
  • mentálne postihnutými
  • zmyslovo postihnutými
  • u niektorých psychiatrických diagnóz (úzkosť, depresia, fóbia)
  • v logopedickej a rehabilitačnej praxi (hlavne ako motivačný prvok)
  • ako socioterapia a psychoterapia telesne postihnutých či inak handicapovaných
  • pri výskyte apatie, bezmocnosti, chronicky chorých a zdravotne postihnutých
  • u chorých detí (hlavne dlhodobo-neurologicky, onkologicky, úrazy, pri zlej adaptácií na pobyt v nemocnici)
  • ako súčasť komplexnej terapie v geriatrii (demencia, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, depresie, strata dôvodu žiť.

(zdroj: Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov http://www.uvplp.sk/Co-je-canisterapia.143.0.html)


Ukážky canisterapie:

Canisterapia s LUCKOU

Canisterapia s Luckou na hodine slovenského jazykaPriložené fotografie

Zo života našej školy

Týždeň

Týždeň "Hovorme o jedle"

Jesenné fotenie

Jesenné fotenie

Jeseň nás baví

Jeseň nás baví

Výroba hlinených výrobkov v našej škole

Výroba hlinených výrobkov v našej škole

Ukáž spravodajstvo...


Realizované projekty

plagat projekty
plagat projekty