Breadcrumbs Image

15. Apríl - Svetový deň umenia - oslava talentu a tvorivosti

Aj my sme si pripomenuli, akých máme šikovných a nápaditých umelcov v našej škole.