Breadcrumbs Image
img02

Vitajtev našej škole

základné informácie o nás

Špeciálna základná škola v Krupine je štátna špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským. Zriaďovateľom je Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici. Svoje poslanie plní už 74 rokov a tvorí pevnú súčasť mesta Krupina. Je umiestnená v centre mesta a disponuje krásnym školským areálom.

Riaditeľka - Mgr. Andrea Kristeľová

Nové v našej škole

naše aktivity

Zážitková noc v škole

  • 19.5.2023

Zaži snami neopakovateľný zážitok so zaujímavým programom...

Čítať článok

Milí rodičia, pozvánka je pre Vás

  • 17.5.2023

Stretnutie so špeciálnou pedagogičkou...

Čítať článok

Európsky deň pohybu

  • 16.5.2023

V rámci Európskeho dňa pohybu sme vyrazili na hrad Dobrá Niva, kde sme strávili príjemný čas....

Čítať článok

Deň rodiny

  • 15.5.2023

Pozvánka ku dňu rodiny....

Čítať článok

Jarná výzva 2023

  • 06.5.2023

Projekt „Výzvy šité na mieru“, ktorý som realizovala v ročnom programe Komenského inštitút je vo svojom závere...

Čítať článok

Stretnutie s inšpiratívnym rodičom - Miroslav Béreš

  • 05.5.2023

Dňa 14. apríla 2023 sa uskutočnilo stretnutie s inšpiratívnym rodičom, Miroslavom Bérešom, pre rodičov žiakov našej školy...

Čítať článok

Futbalový turnaj žiakov špeciálnych škôl

  • 27.4.2023

Dnes sme sa so 6 žiakmi a žiačkami zúčastnili futbalového turnaja žiakov špeciálnych škôl....

Čítať článok

Skvelí učitelia

So žiakmi pracuje tím špeciálnych pedagógov (psychopédov, somatopédov), pedagogických asistentov, vychovávateľka ŠKD.

Kreatívne hodiny

Víziou školy je naďalej poskytovať špeciálno-pedagogickú edukáciu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Aktívna výučba

Cieľom školy je dobre pripraviť školu na službu žiakom a rodičom. Víziou školy je naďalej poskytovať špeciálno-pedagogickú edukáciu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Moderné prostredie

Škola žiakom ponúka príjemné prostredie, zrekonštruované detské ihrisko, uzavretý školský pozemok a špecializované učebne.

Pozrite si fotografie z našej školy