Breadcrumbs Image
img02

Vitajtev našej škole

základné informácie o nás

Špeciálna základná škola v Krupine je štátna špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským. Zriaďovateľom je Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici. Svoje poslanie plní už 74 rokov a tvorí pevnú súčasť mesta Krupina. Je umiestnená v centre mesta a disponuje krásnym školským areálom.

Riaditeľka - Mgr. Andrea Kristeľová

Nové v našej škole

naše aktivity

Na hodine slovenského jazyka

  • 20.3.2023

Na hodine slovenského jazyka sme mali milú návštevu, Martinku Štestkovú, ktorá je riaditeľkou ZŠ v Zaježovej, mentorkou Komenskéhoinštitút...

Čítať článok

Pokračujeme v projekte "Výzvy šité na mieru"

  • 28.2.2023

Projekt "Výzvy šité na mieru", ktorý realizujem v rámci ročného vzdelávania Komenského inštitút, má svoje POKRAČOVANIE...

Čítať článok

Rovesnícke, zážitkové vyučovanie

  • 22.2.2023

Deti si vyskúšali rovesnícke, zážitkové vyučovanie. Na spolužiakoch si vyskúšali nadobudnuté vedomosti o ľudskom tele...

Čítať článok

Urobte si v skriniach poriadok a pomôžme Zemi!

  • 17.2.2023

Počas budúceho týždňa (20.2 - 24.2.2023) môžete priniesť do našej školy dole...

Čítať článok

Vianočná besiedka

  • 22.12.2022

Vianočné prípravy sme ukončili našou VIANOČNOU BESIEDKOU. Pripravili sme si program a malé občerstvenie v podobe vianočného punču a koláčikov. Dúfame, že ste s nami prežili príjemné predvianočné chvíle...

Čítať článok

Skvelí učitelia

So žiakmi pracuje tím špeciálnych pedagógov (psychopédov, somatopédov), pedagogických asistentov, vychovávateľka ŠKD.

Kreatívne hodiny

Víziou školy je naďalej poskytovať špeciálno-pedagogickú edukáciu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Aktívna výučba

Cieľom školy je dobre pripraviť školu na službu žiakom a rodičom. Víziou školy je naďalej poskytovať špeciálno-pedagogickú edukáciu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Moderné prostredie

Škola žiakom ponúka príjemné prostredie, zrekonštruované detské ihrisko, uzavretý školský pozemok a špecializované učebne.

Pozrite si fotografie z našej školy