Breadcrumbs Image
img02

Vitajtev našej škole

základné informácie o nás

Špeciálna základná škola v Krupine je štátna špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským. Zriaďovateľom je Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici. Svoje poslanie plní už 74 rokov a tvorí pevnú súčasť mesta Krupina. Je umiestnená v centre mesta a disponuje krásnym školským areálom.

Riaditeľka - Mgr. Andrea Kristeľová

Nové v našej škole

naše aktivity

Deň Zeme - súťaž

  • 02.5.2024

Pri príležitosti Dňa Zeme sa naši žiaci zapojili do výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásilo Centrum voľného času Domček Krupina na tému "MOJA PLANÉTA ZEM"....

Čítať článok

Divadelné dielne

  • 29.4.2024

Počas divadelných dielní, ktoré organizovalo Podpolianske osvetové stredisko, nás navštívila herečka z divadla JGT Zvolen Iveta Marcineková. Žiakov zapájala do rôznych aktivít, počas ktorých hravou formou podporovala dob...

Čítať článok

Svetový deň umenia

  • 17.4.2024

Tohtoročný Svetový deň umenia sme venovali mexickej maliarke Fride Kahlo. Naši žiaci si urobili vlastnú vernisáž a zobrazili portrét Fridy rôznymi technikami. Odfotiť sme sa mohli aj s Fridou, ktorú nám zahrala Miška Spo...

Čítať článok

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/-ky

  • 10.4.2024

Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici vyhlasuje...

Čítať článok

Súťaž v prednese poézie a prózy

  • 06.4.2024

V našej škole sa po dlhej dobe uskutočnila súťaž v prednese poézie a prózy. Žiaci nás svojím prednesom zaviedli do sveta básničiek a tajomných príbehov, ktoré sme s veľkých záujmom počúvali. Každý žiak za odmenu získal k...

Čítať článok

Železný muž a Železná žena

  • 06.4.2024

Už po šiesty krát sa na našej škole uskutočnila súťaž Železný muž a Železná žena. Žiaci súťažili v rôznych vytrvalostných a silových disciplínach. Titul Železný muž za rok 2024 získal Peter Ľupták a Železnou ženou sa sta...

Čítať článok

Svetový deň Downovho syndromu

  • 21.3.2024

Už 18. rokov si pripomíname 21. marca Svetový deň Downovho syndrómu....

Čítať článok

Skvelí učitelia

So žiakmi pracuje tím špeciálnych pedagógov (psychopédov, somatopédov), pedagogických asistentov, vychovávateľka ŠKD.

Kreatívne hodiny

Víziou školy je naďalej poskytovať špeciálno-pedagogickú edukáciu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Aktívna výučba

Cieľom školy je dobre pripraviť školu na službu žiakom a rodičom. Víziou školy je naďalej poskytovať špeciálno-pedagogickú edukáciu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Moderné prostredie

Škola žiakom ponúka príjemné prostredie, zrekonštruované detské ihrisko, uzavretý školský pozemok a špecializované učebne.

Pozrite si fotografie z našej školy