Breadcrumbs Image
img02

Vitajtev našej škole

základné informácie o nás

Špeciálna základná škola v Krupine je štátna špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským. Zriaďovateľom je Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici. Svoje poslanie plní už 74 rokov a tvorí pevnú súčasť mesta Krupina. Je umiestnená v centre mesta a disponuje krásnym školským areálom.

Riaditeľka - Mgr. Andrea Kristeľová

Nové v našej škole

naše aktivity

Vážení rodičia!

  • 19.9.2023

Dňa 26.9.2023 (utorok) sa uskutoční rodičovské združenie so začiatkom o 14.00 h. Individuálne konzultácie s triednymi učiteľkami si môžete vopred dohodnúť....

Čítať článok

Oznam pre rodičov

  • 11.9.2023

Riaditeľka školy v súlade s § 150, ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov POSKYTUJE dňa 14.9.2023 žiakom školy riaditeľské voľno z organizačných dôvo...

Čítať článok

Otvorenie školského roka 2023/2024

  • 04.9.2023

Po dvoch mesiacoch sa znovu otvorili brány našej školy. V slávnostnej atmosfére nás privítala pani riaditeľka na školskom dvore....

Čítať článok

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

  • 31.8.2023

Vážení rodičia, milí žiaci! Pozývame Vás na slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024, ktoré sa uskutoční dňa 4.9.2023 (pondelok) o 8.00 hod....

Čítať článok

Noc v škole

  • 05.8.2023

Vďaka finančnej podpore vo výške 2500€ z grantového programu Nadácie SPP ,, SPPoločne pre komunity" sme s našimi žiakmi zažili neopakovateľný zážitok....

Čítať článok

Grantová výzva TESCO

  • 12.7.2023

9.5.2023 sme navštívili BOUNCE ARÉNU v Banskej Bystrici. Finančné prostriedky na realizáciu netradičnej pohybovej aktivity pre žiakov...

Čítať článok

Skvelí učitelia

So žiakmi pracuje tím špeciálnych pedagógov (psychopédov, somatopédov), pedagogických asistentov, vychovávateľka ŠKD.

Kreatívne hodiny

Víziou školy je naďalej poskytovať špeciálno-pedagogickú edukáciu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Aktívna výučba

Cieľom školy je dobre pripraviť školu na službu žiakom a rodičom. Víziou školy je naďalej poskytovať špeciálno-pedagogickú edukáciu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Moderné prostredie

Škola žiakom ponúka príjemné prostredie, zrekonštruované detské ihrisko, uzavretý školský pozemok a špecializované učebne.

Pozrite si fotografie z našej školy