Breadcrumbs Image
img02

Vitajtev našej škole

základné informácie o nás

Špeciálna základná škola v Krupine je štátna špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským. Zriaďovateľom je Okresný úrad v Banskej Bystrici. Svoje poslanie plní už 70 rokov a tvorí pevnú súčasť mesta Krupina. Je umiestnená v centre mesta a disponuje krásnym školským areálom.

Riaditeľka - Mgr. Andrea Kristeľová

Nové v našej škole

naše aktivity

Svetový deň Pohybom k zdraviu

  • 11.5.2022

Cieľom tohto dňa je zvýšenie verejného povedomia o zdravom životnom štýle založeného na dostatku primeraných pohybových aktivít....

Čítať článok

Máj lásky čas

  • 04.5.2022

Máj je mesiacom lásky. Je zvykom dostať bozk pod rozkvitnutou čerešňou. My sme neodolali a vybrali sme sa do čerešňového sadu – Papuľka. Bol sa na čo pozerať. ......

Čítať článok

Deň Zeme

  • 03.5.2022

22. apríl patril Dňu Zeme. My sme ho oslávili environmentálnou prechádzkou k priehrade, ktorú sme spojili so zberom smetí v prírode a opekačkou....

Čítať článok

Deň tanca

  • 03.5.2022

Tanec spája ľudí v mieri a priateľstve. Tak znie myšlienka medzinárodného dňa tanca, ktorý sa od roku 1982 oslavuje pravidelne 29. apríla....

Čítať článok

V stredu pred Veľkou nocou to stálo za to!

  • 20.4.2022

V Krupine semafory nemáme, ale vďaka ujovi policajtovi si deti vyskúšali ako to funguje vo veľkom meste na križovatke....

Čítať článok

15. Apríl - Svetový deň umenia - oslava talentu a tvorivosti

  • 20.4.2022

Aj my sme si pripomenuli, akých máme šikovných a nápaditých umelcov v našej škole....

Čítať článok

Skvelí učitelia

So žiakmi pracuje tím špeciálnych pedagógov (psychopédov, somatopédov), pedagogických asistentov, vychovávateľka ŠKD.

Kreatívne hodiny

Víziou školy je naďalej poskytovať špeciálno-pedagogickú edukáciu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Aktívna výučba

Cieľom školy je dobre pripraviť školu na službu žiakom a rodičom. Víziou školy je naďalej poskytovať špeciálno-pedagogickú edukáciu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Moderné prostredie

Škola žiakom ponúka príjemné prostredie, zrekonštruované detské ihrisko, uzavretý školský pozemok a špecializované učebne.

Pozrite si fotografie z našej školy