Breadcrumbs Image

Aktivity školský rok 2019/2020

Vianočná besiedka
Vianočná besiedka


Hvezdáreň v Žiari nad Hronom
Hvezdáreň v Žiari nad Hronom


Vianočný pozdrav pre klientov Svetla Krupina, n. o.
Vianočný pozdrav pre klientov Svetla Krupina, n. o.


Pozvánka na vianočné trhy
Pozvánka na vianočné trhy


Vianoce - Karacsony
Vianoce - Karacsony


Mikuláš
Mikuláš


Pošta
Pošta


Výtvarná súťaž
Výtvarná súťaž


 Výsadba stromčeka
Výsadba stromčeka


Mesiac úcty k starším
Mesiac úcty k starším


Spoločné čítanie
Spoločné čítanie


Drogová prevencia
Drogová prevencia


Zážitkové učenie dejepisu
Zážitkové učenie dejepisu


Týždeň zdravej výživy
Týždeň zdravej výživy


Regionálna vychádzka - Podzámčok
Regionálna vychádzka - Podzámčok


Realizované projekty


plagat projekty eyof 2022 plagat projektu site na mieru
plagat projekty
plagat projekty