Breadcrumbs Image

Aktivity školský rok 2021/2022

Marec - mesiac knihy v ŠKD
Marec - mesiac knihy v ŠKD


Deň vody
Deň vody


Svetový deň Downovho syndrómu
Svetový deň Downovho syndrómu


Stolovanie
Stolovanie

Na hodine Pracovného vyučovania sme sa učili zásady správneho stolovanie a správania sa pri stole....


Ústna hygiena
Ústna hygiena

Viesť deti k správnej hygiene je veľmi dôležité, preto si deti na hodine Vecného učenia precvičovali, ako si správne čistiť zúbky....


Valentín
Valentín


Karneval
Karneval


Šiškovanie
Šiškovanie


Vyhodnotenie prvého polroka
Vyhodnotenie prvého polroka

Prvý polrok je za nami a našim žiakom sme odovzdali vysvedčenia. V tomto polroku bola naša škola veľmi úspešná v rôznych súťažiach a aktivitách....


Hry na snehu
Hry na snehu


Pečenie chleba
Pečenie chleba


Vianoce
Vianoce


Mikuláš
Mikuláš

Dnes prišiel MIKULÁŠ. A nie jeden, hneď dvaja. Boli veľkí, s bielou bradou. Poskakovali okolo nich čerti. No mali aj pomocníkov, anjelikov....


Cena Jána Amosa Komenského
Cena Jána Amosa Komenského

Dňa 16.11.2021 boli primátorom mesta Krupina Ing. Radoslavom Vazanom ocenení Cenou Jána Amosa Komenského viacerí pedagógovia....


Záhrada, ktorá učí
Záhrada, ktorá učí


Realizované projekty


plagat projekty eyof 2022 plagat projektu site na mieru
plagat projekty
plagat projekty